Thứ sáu, 6/5/2022, 17:00 (GMT+7)

‘Sang nhà bạn chơi, mắc toilet mà phải nín vì ngại, chúng nó soi thế này thì ai mà dám đi?’, thanh niên giãi bày trên mạng.

Nhà vệ sinh nằm giữa bể cá

Mộc Trà (st)

By admin