Sáng 6/5, chương trình diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với quy mô lớn. tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 TP. Thủ Đức đã diễn ra

Đình Phong – Công Tuấn

By admin