Thay vì mang balo đựng sách đến trường, học trò sáng tạo dùng các vật dụng bình thường để thay thế.

By admin