Chủ nhật, 1/5/2022, 08:00 (GMT+7)

Một người đăng ảnh nhờ xóa giúp con chó và quá trình cao thủ photoshop làm khiến mọi người không nhịn được cười.

Đăng ảnh nhờ cao thủ photoshop xóa con chó.

Đăng ảnh nhờ cao thủ photoshop xóa con chó.

Hai cẩu tặc xuất hiện.

Hai cẩu tặc xuất hiện.

Một người tiến vào.

Một người tiến vào.

Và...

Và…

Trình tự xóa con cún của cao thủ Photoshop - 4
... con vật biến mất theo một trình tự khó tin.

… con vật biến mất theo một trình tự khó tin.

Giờ thì cầu được ước thấy rồi nha.

Giờ thì ‘cầu được ước thấy’ rồi nha.

Nancy (st)

By admin