Tính đến ngày 14-3, tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt 69,01%; số người từ 50 trở lên đã tiêm mũi 3, đạt 73,41%; số người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3, đạt 62,11%; số người từ 12 đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt 93,1% và mũi 2 đạt 86,06%, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thực hiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kế hoạch tiêm chủng theo báo cáo của một số địa phương trong thời gian tới chưa sát, chưa cụ thể giao trách nhiệm cho từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tốc độ tiêm chủng còn chậm, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra…

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Phan Bình

Để thực hiện đạt mục tiêu tiêm chủng đến hết tuần thứ 3 của tháng 3-2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi; Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số Số 2226-CV/TU Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố. Thường trực Tỉnh yêu cầu các huyện, thành ủy phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin, tiêm đủ liều và tiêm mũi 3 đúng thời gian để tăng cường bảo vệ sức khỏe; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ khẩn trương, tích cực đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Trên cơ sở kết quả rà soát số người đã tiêm mũi 2, đủ điều kiện để tiêm mũi 3 theo các mốc thời gian và tiêm vắc xin cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn; Thường trực các huyện, thành ủy khẩn trương chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy các xã, phường, thị trấn quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc tiêm chủng theo lộ trình cụ thể theo kế hoạch; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắc xin trên địa bàn phụ trách lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố có kế hoạch phân công kiểm tra, giám sát công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, kịp thời đôn đốc, nhắc nhỡ, chấn chỉnh các địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm, không đảm bảo lộ trình kế hoạch theo các mốc thời gian, nhất là các địa phương có nhiều người đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa đi tiêm. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức hiệu quả, đạt mục tiêu Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố bám sát kế hoạch đã đề ra, tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý; phấn đấu đạt mục tiêu tiêm chủng đến hết tuần thứ 3 của tháng 3-2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi, không để sót đối tượng. Tiếp tục thực hiện quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1973/QĐ-UBND của UBND tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ và an toàn; huy động thêm các lực lượng (Thanh niên, Phụ nữ, Công an…) hỗ trợ các điểm tiêm chủng nhập liệu, cập nhật dữ liệu của người dân lên phần mềm tiêm chủng. Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành Y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin, góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo các mốc thời gian ngày 20-3, 25-3 và 30-3-2022 để theo dõi, kịp thời chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I-2022, không để sót đối tượng. Rà soát kỹ và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin. Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất đảm bảo tiết kiệm, khoa học, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin; thông báo cho người dân biết để tham gia tiêm chủng; thực hiện quy trình tiêm chủng bao gồm việc tổ chức buổi tiêm, xử trí, theo dõi phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức hiệu quả, đạt mục tiêu Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022; tích cực tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với tinh thần “Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. Đặc biệt, thường xuyên thông tin về lợi ích, ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc xin để tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn dân yên tâm, tin tưởng, thực hiện tốt việc tiêm phòng COVID-19 khi đến lượt. Tỷ lệ bao phủ vắc xin càng cao, nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỉ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm. Cùng với ý thức của người dân trong phòng, chống dịch, tỉ lệ bao phủ vắc xin chính là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian sớm nhất.

By admin