TTO – Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm; Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma; Sớm kết luận điều tra vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự; Việt Nam đạt tỉ lệ tiêm chủng cao.

By admin