TTO – Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Tưởng nhớ con
qua bóng hình đồng đội; ‘Nóng’ chuyện kinh phí bảo trì và giấy chủ quyền
chung cư; Chính phủ trình giảm 2.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường với
xăng…

By admin