Thứ hai, 14/3/2022, 13:00 (GMT+7)

Vừa mới tỉnh giấc thì thấy con hổ ngồi bên, chú chó hoảng hồn chạy trối chết.

Chó hồn xiêu phách lạc vì nằm cạnh hổ

 

 

Xuka (st)

By admin