* Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tháng 2, sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng nhiều so tháng cùng kỳ; các doanh nghiệp đã có sự chủ động, linh hoạt, thích ứng với dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hoạt động kinh doanh nhanh chóng khôi phục, duy trì bình thường; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,9% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Muối biển, khai thác ước đạt 35,3 ngàn tấn, tăng 147,8%; tôm đông lạnh, ước đạt 550 tấn các loại, tăng 220%; nhân điều, ước đạt 152 tấn các loại, tăng 214%; bia đóng lon ước đạt 3 triệu lít, tăng 157,8%; nha đam sản xuất ước đạt 1.532 tấn, tăng 366,8%; tinh bột mỳ đạt 1.000 tấn, tăng 127,4%; sản xuất đường RS, đạt 2.200 tấn, tăng 128,3%; xi măng, ước đạt 12,5 ngàn tấn, giảm 86,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022 tăng 11,25% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp khai khoáng dự tính tăng 28,53%; ngành công nghiệp chế biến ước tăng 58,43%; chế biến thực phẩm ước tăng 93,53%; sản xuất đồ uống tăng 61,75%; ngành sản xuất, phân phối điện ước tăng 15,24%; cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải ước tăng 8,35% so với cùng kỳ.

Nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất & Chế biến Muối BIM thu hoạch muối ở Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, các ngành chức năng, địa phương đã tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính riêng trong tháng 2, toàn tỉnh có 12 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký 37,1 tỷ đồng, giảm 7,7% số DN và số vốn đăng ký tăng 42,1% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm có 60 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký 731,4 tỷ đồng, tăng 39,5% số DN và số vốn đăng ký tăng 10,3% so với cùng kỳ. Nâng tổng số DN đang hoạt động đến cuối tháng 2 có 3.828 DN, với số vốn đăng ký 78.963 tỷ đồng. Số DN quay trở lại hoạt động tăng 2,15 lần, số DN giải thể giảm 31,6%, số DN tạm ngừng hoạt động, giảm 16,1% so với cùng kỳ.

* Trong tháng 2, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, số tàu khai thác hải sản hoạt động có tăng hơn tháng trước nên sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân trong tháng tăng khá, đạt 7.059 tấn, tăng 48,1% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 13.307 tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tôm giống sản xuất lũy kế ước đạt 8.000 triệu con tôm Post, bằng với cùng kỳ; giống thuỷ sản khác lũy kế ước đạt 70 triệu con, tăng 200% so với cùng kỳ; tôm hùm thương phẩm đang nuôi khoảng 2.642 lồng sinh trưởng, đã thu hoạch được 18 tấn, sản lượng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái..

By admin