Phấn khởi tạo dáng chụp ảnh nhưng dù đã làm mọi cách cô gái vẫn không có bức ảnh như mong đợi.

By admin