‘Giáo viên này được bồi bổ nên lớn nhanh quá’, người xem ảnh hài hước.

Một người dùng chia sẻ hình ảnh chó cưng ‘kèm’ cậu chủ học suốt một năm qua.

Chia sẻ nhận về hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận về hàng nghìn lượt thích.

Tuy nhiên chắc do việc ‘kèm học’ tốt nên cún con ngày nào cũng được ăn ngon nên lớn rất nhanh.

Ngày nào còn nằm trên tay cậu chủ ngủ ngon lành...

Ngày nào còn nằm trên tay cậu chủ ngủ ngon lành…

... giờ đã to lớn nhưng thói quen ngủ vẫn không thay đổi.

… giờ đã to lớn nhưng thói quen ngủ vẫn không thay đổi.

Xuka (st)

By admin