Các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ; truyền thống tốt đẹp, cống hiến to lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ tỉnh nhà nói riêng trong suốt chặng đường xây dựng, đấu tranh, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt, đối với phụ nữ tỉnh nhà, trong suốt chặng đường 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (1-4-1992), đội ngũ cán bộ Hội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung chỉ đạo và xây dựng phong trào phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Phát huy truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cùng những thành tích đạt được, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất, phấn đấu, nỗ lực thoàn thành tốt trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương và đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN tỉnh đã phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022 giữa Hội LHPN các địa phương và đơn vị trong tỉnh.

By admin