I love bố mẹ, con gửi bố mẹ số tiền này con tiết kiệm để bố mẹ đóng tiền học, nuôi con và em; Số tiền là 66.000 đồng.

Mới đây, một bà mẹ khiến nhiều phụ huynh ganh tỵ khi kể về đứa con trai hiểu chuyện của mình, chị viết: “Có ông con đáng đồng tiền bát gạo ghê, thành quả kiếm 1.000 – 2.000 đồng nhờ việc đi mua đồ vặt cho má nó. Hẳn 66.000 đồng để đóng tiền học và nuôi hai anh em chúng nó cơ”.

I love bố mẹ. Con bố mẹ Sơn Ca và Óng Ánh. Con gửi bố mẹ số tiền này con để tiết kiệm để bố mẹ đóng tiền học, nuôi con và em. Số tiền: 66k, bé trai nhắn gửi đến bố mẹ.

I love bố mẹ. Con bố mẹ Sơn Ca và Óng Ánh. Con gửi bố mẹ số tiền này con để tiết kiệm để bố mẹ đóng tiền học, nuôi con và em. Số tiền: 66k“, bé trai nhắn gửi đến bố mẹ.

Nancy (st)

By admin