Đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp – Ảnh: NHẬT BẮC

Ngày 2-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp cho thấy, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án tiếp tục được thúc đẩy đồng bộ, mạnh mẽ. Mặc dù thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài nhưng những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cơ bản được bảo đảm đúng tiến độ, một số nội dung đã vượt tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 28-2, đã có 38 bộ, ngành, địa phương thành lập Tổ công tác (16 Bộ, cơ quan, 22 địa phương), 40 bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án (14 Bộ, cơ quan, 26 địa phương).

Đặc biệt, việc triển khai cung cấp các dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đạt kết quả tích cực.

Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế, phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án đang được Bộ Công an và các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện bảo đảm tiến độ, bước đầu có hiệu quả tích cực, hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày.

Về kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, đã tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), dữ liệu mã số thuế cá nhân (Bộ Tài chính), dữ liệu học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Dữ liệu trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), dữ liệu đăng ký sử dụng điện (Tập đoàn Điện lực), tiếp tục triển khai thống nhất kỹ thuật với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải.

Đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân - Ảnh 2.

Thủ tướng và các đại biểu tại phiên họp – Ảnh: NHẬT BẮC

Đáng chú ý, Bộ Công an đã phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành giải pháp, triển khai thành công việc đồng bộ 36 triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân.

Việc này nhằm phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh, tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế.

Về phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng phân tích, cung cấp các thông tin cơ bản về dân cư để phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tích cực vào cuộc của Thường trực Tổ công tác và các cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới phải tiếp tục nâng cao nhận thức về Đề án. Đề án trực tiếp liên quan đến các đột phá chiến lược, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và của quốc gia, không phải là đề án, nhiệm vụ của riêng cơ quan, đơn vị, địa phương nào.

“Yêu cầu đánh giá tiến độ thực hiện Đề án hằng tháng, bổ sung báo cáo về Đề án vào danh mục tài liệu họp Chính phủ thường kỳ. 

Làm tốt phải biểu dương, làm chưa tốt phải phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm từ Đề án này để chỉ đạo các đề án khác trong chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ khác”, Thủ tướng nhấn mạnh.

By admin