TTO – Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Xây dựng cơ chế trọng dụng cán bộ có năng lực nổi trội; Kiến nghị
Thanh tra Chính phủ gặp người dân khiếu nại về Thủ Thiêm; Sớm làm rõ nguyên nhân vụ lật canô ở biển Cửa
Đại…

Học sinh bây giờ đeo khẩu trang cả ngày. Trong ảnh: học sinh Trường TH Hòa Bình (Q.1, TP.HCM) tan trường Ảnh: TỰ TRUNG


QUANG NAM – TRINH TRÀ – QUỐC HUY – THƯ TRẦN

By admin