* Tính đến cuối tháng 1-2022, ngư dân trong tỉnh khai thác đạt sản lượng 6.931 tấn hải sản, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 6.376,3 tấn, giảm 34,8%; tôm đạt 215,9 tấn, giảm 6,8%; thủy sản khác đạt 338,8 tấn, tăng 4,4%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 439 tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng giống thủy sản ước đạt 3.720 triệu con, giảm 11,7% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó tôm giống ước đạt 3.700 triệu con, giảm 11,9%. Tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản trong tháng vẫn có xu hướng giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngư dân phường Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 1-2022, ước đạt 2.532,6 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.070,9 tỷ đồng, chiếm 81,8% tổng mức bán lẻ, tăng 8,3% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 13,6%; may mặc tăng 12,4%; phương tiện đi lại tăng 17,6%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 4,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 285,1 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 0,02 tỷ đồng, tăng 2 lần so với tháng trước và giảm 89,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 176,6 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước..

* Trong tháng 1-2022, công tác hỗ trợ các đối tượng, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 được tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ đúng đối tượng. Trong 12 chính sách, tính đến ngày 15-1, đã hỗ trợ 75.283 lượt lao động, với kinh phí gần 114 tỷ đồng. Trong đó, nhóm chính sách về bảo hiểm, với 1.176 đơn vị/ 20.153 lao động, với kinh phí gần 13,2 tỷ đồng; nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động: 19.879 hồ sơ, với kinh phí trên 13 tỷ đồng; nhóm chính sách cho doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: 7 đơn vị/ 1.816 lượt lao động, với kinh phí 16,5 tỷ đồng; nhóm hỗ trợ cho lao động tự do 100% từ ngân sách địa phương: 33.435 lao động, với kinh phí gần 50,2 tỷ đồng.

By admin