Trung Quốc khẳng định trừng trị tham nhũng mạnh tay  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương lần thứ 19 ngày 18-1 – ẢNH: XINHUA

Theo Tân Hoa Xã, đây nội dung trong báo cáo được thông qua trong phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) lần thứ 19, tổ chức tại Bắc Kinh từ 18-20 tháng 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp này. Cuộc họp xem xét công tác kỷ luật trong năm 2021 và định hướng các nhiệm vụ cho năm 2022.

Trong báo cáo, CCDI kêu gọi các bên phối hợp trừng phạt tham nhũng, tăng cường răn đe quan chức, hoàn thiện thể chế và nâng cao nhận thức chính trị của quan chức. 

CCDI khẳng định sẽ không khoan nhượng với nạn bè cánh và lợi ích nhóm trong Đảng, đồng thời cảnh báo sẽ điều tra về tham nhũng trong lĩnh vực tài chính và các doanh nghiệp nhà nước.

Báo cáo cho rằng các ủy ban kiểm tra kỷ luật và các cơ quan giám sát cần đóng vai trò tốt hơn nữa trong việc giám sát việc thực thi kỷ luật trong thực tế. 

Cụ thể, cần cải tiến hệ thống thanh tra kỷ luật, trong đó các cơ quan kiểm tra các cấp liên hệ chặt chẽ và phối hợp với nhau để đảm bảo các công việc liên quan được tiến hành với chất lượng cao và đầy đủ.

Báo cáo kêu gọi người làm công tác kiểm tra kỷ luật phải vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, chuyên cần để trở thành người bảo vệ trung thành của Đảng và nhân dân. 

Báo cáo nhấn mạnh đây là sách lược để Đảng Cộng sản Trung Quốc tránh quy luật biến động thăng trầm của lịch sử và tiếp tục duy trì sức mạnh sau một thế kỷ thành lập. 

Trong năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và đất nước.

By admin