Ông Phan Chánh Dưỡng góp ý về cơ chế cho thành phố Thủ Đức – Video: D.N.HÀ

Đó là mong muốn mà ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (TP.HCM) trao đổi tại Hội thảo cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Thủ Đức (TPHCM) do Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức ngày 21-1.

Khi nói về tiến độ xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, ông Tùng nói đồ án phải thể hiện được tầm nhìn, khát vọng về tương lai và phải có sự đồng thuận của người dân.

Ông Tùng cho biết đồ án quy hoạch chung của thành phố Thủ Đức phải giải quyết được vấn đề quy hoạch treo và tạo quỹ đất để phát triển.

Quy hoạch của thành phố Thủ Đức phải có cơ chế để kêu gọi, tạo nguồn vốn đầu tư thay vì phụ thuộc vào ngân sách. Vì vậy, trong đồ án quy hoạch lần này, thành phố Thủ Đức mong muốn tạo cơ chế, điều kiện để tái đầu tư từ chính quỹ đất.

Lấy kinh nghiệm từ những nghiên cứu các đô thị trên thế giới, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng nói cho rằng không nên đặt mục tiêu đi tìm mô hình toàn diện cho thành phố Thủ Đức cả về kinh tế lẫn hành chính trong thời điểm hiện nay.

“Theo tôi, mục đích hình thành thành phố Thủ Đức là phát triển kinh tế cho TP.HCM. Như vậy quyền gì của TP.HCM về kinh tế thì giao hết cho thành phố Thủ Đức theo cơ chế ủy quyền. Nhưng về quy hoạch thì thành phố Thủ Đức phải là một phần không thể tách rời TP.HCM.

Vùng nào, thực hiện chức năng gì thì Thủ Đức phải có mối liên hệ mật thiết với TP.HCM. Những ngành nghề nào quy hoạch cho thành phố Thủ Đức thì mới đưa về Thủ Đức. Còn những ngành nghề nào không quy hoạch ở thành phố Thủ Đức thì đưa đến những khu vực khác phù hợp hơn”.

Với cách này, ông Dưỡng nói chỉ khoản 6 tháng là có thể giải quyết được bài toán về kinh tế. Sau đó mới tính đến việc làm cơ chế hành chính cho thành phố Thủ Đức sau.

Hội thảo cũng bàn thảo nhiều vấn đề cho cơ chế chính sách của thành phố Thủ Đức như quản lý đô thị, ngân sách tài chính và tạo nguồn thu, vấn đề cán bộ, phân cấp ủy quyền cho Thủ Đức…

By admin