Mùa Xuân vàng ươm nắng

Trải trên khắp cánh đồng

Gió mang theo vị ngọt

Hương cúc vàng triền sông.

Mùa Xuân thắm cành bông

Trên bàn ngày đoàn tụ

Cuối năm bừng sức nhú

Của cành mai, cành đào…

Mùa Xuân vẫy tay chào

Ửng hồng đôi mắt biếc

Tuổi trẻ bừng nhiệt huyết

Đưa mùa Xuân bay cao!

By admin