Thứ sáu, 14/1/2022, 17:30 (GMT+7)

Mèo để con mồi xuống đất và ăn lấy ăn để miếng bánh chủ đưa, tạo cơ hội cho con chuột chạy thoát.

Mèo khóc ròng vì để sổng mất chuột

 

 

Xuka (st)

By admin