TP.HCM điều chỉnh giao thông một số đường trung tâm từ nay đến 5-2 - Ảnh 1.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2022 – Ảnh: Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ

Đối với giai đoạn thi công đường hoa từ 13-1 đến ngày 29-1: từ 7h ngày 13-1 cấm tất cả các loại xe chạy trên phần đường quay đầu xe của đường Nguyễn Huệ tại vị trí gần đường Tôn Đức Thắng.

</p> <p><span style="">Lộ trình thay thế tham khảo: đường Nguyễn Huệ – đường Tôn Đức Thắng – đường Võ Văn Kiệt – đường chui dạ cầu Khánh Hội – đường Tôn Đức Thắng – công trường Mê Linh – đường Tôn Đức Thắng – đường Nguyễn Huệ.</span></p> <p><b>Đối với giai đoạn thi công đường sách từ 19-1 đến ngày 28-1:</b> từ 7h ngày 19-1 cấm các loại xe chạy trên đường Nguyễn Huệ theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp; cấm các loại xe chạy trên đường Ngô Đức Kế và đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); người dân trong khu vực đi theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết.</p> <p><span style="">Lộ trình thay thế tham khảo: đường Tôn Đức Thắng – công trường Mê Linh – đường Hai Bà Trưng – đường Lê Thánh Tôn – đường Đồng Khởi – đường Nguyễn Thiệp – đường Nguyễn Huệ. </span><span style="">Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng – đường Hàm Nghi – đường Lê Lợi </span>–<span style=""> đường Pasteur – đường Lê Thánh Tôn.</span></p> <p><b>Đối với giai đoạn tham quan đường hoa và đường sách Tết Nhâm Dần: </b>từ 16h ngày 29-1 đến 6h ngày 5-2 sẽ cấm các loại xe chạy trên các tuyến: đ<span style="">ường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng; đường Mạc Thị Bưởi đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ; đường Ngô Đức Kế đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi.</span></p> <p><span style="">Đồng thời, hạn chế các loại xe chạy trên các tuyến đường kết nối từ đường Đồng Khởi vào đường Nguyễn Huệ như Nguyễn Thiệp, Lê Lợi (lối lưu thông hai bên công viên Lam Sơn); các tuyến đường kết nối từ Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào đường Nguyễn Huệ: Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi (lối lưu thông bên cạnh rào chắn thi công tuyến metro).</span></p> <p><span style="">Lộ trình lưu thông 1: đường Tôn Đức Thắng – đường Võ Văn Kiệt – đường chui dạ cầu Khánh Hội – công trường Mê Linh – đường Tôn Đức Thắng – đường Hai Bà Trưng – đường Lê Thánh Tôn.</span></p> <p><span style="">Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng – đường Hàm Nghi – đường Pasteur – đường Lê Thánh Tôn.</span></p> <p><span style="">Sở Giao thông vận tải TP lưu ý xe của người dân trong khu vực các tuyến đường bị cấm, hạn chế lưu thông được phép đi vào theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Các loại xe khi đi đến khu vực lễ hội phải chấp hành theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông, lực lượng điều tiết hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông.</span></p> </p></div> <script> function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); } </script> <div class="post-share"> <div class="post-share-icons cf"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-dieu-chinh-giao-thong-mot-so-duong-trung-tam-tu-nay-den-5-2-hanh-trang-du-hoc/" class="link facebook" target="_blank" > <i class="fa fa-facebook"></i></a> <a href="http://twitter.com/share?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-dieu-chinh-giao-thong-mot-so-duong-trung-tam-tu-nay-den-5-2-hanh-trang-du-hoc/&text=TP.HCM%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20giao%20th%C3%B4ng%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20trung%20t%C3%A2m%20t%E1%BB%AB%20nay%20%C4%91%E1%BA%BFn%205-2%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link twitter" target="_blank"> <i class="fa fa-twitter"></i></a> <a href="mailto:?subject=TP.HCM%20điều%20chỉnh%20giao%20thông%20một%20số%20đường%20trung%20tâm%20từ%20nay%20đến%205-2%20%26#8211;%20Hành%20trang%20du%20học&body=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-dieu-chinh-giao-thong-mot-so-duong-trung-tam-tu-nay-den-5-2-hanh-trang-du-hoc/" class="link email" target="_blank" > <i class="fa fa-envelope-o"></i></a> <a href="https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-dieu-chinh-giao-thong-mot-so-duong-trung-tam-tu-nay-den-5-2-hanh-trang-du-hoc/&title=TP.HCM%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20giao%20th%C3%B4ng%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20trung%20t%C3%A2m%20t%E1%BB%AB%20nay%20%C4%91%E1%BA%BFn%205-2%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link linkedin" target="_blank" > <i class="fa fa-linkedin"></i></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-dieu-chinh-giao-thong-mot-so-duong-trung-tam-tu-nay-den-5-2-hanh-trang-du-hoc/&text&title=TP.HCM%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20giao%20th%C3%B4ng%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20trung%20t%C3%A2m%20t%E1%BB%AB%20nay%20%C4%91%E1%BA%BFn%205-2%20%E2%80%93%20H%C3%A0nh%20trang%20du%20h%E1%BB%8Dc" class="link telegram" target="_blank" > <i class="fa fa-telegram"></i></a> <a href="javascript:pinIt();" class="link pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> </div> </div> <div class="clearfix mb-3"></div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/chu-tich-nuoc-cat-bang-khanh-thanh-nha-bia-ghi-danh-liet-si-o-quang-nam-hanh-trang-du-hoc/" rel="prev">Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ ở Quảng Nam – Hành trang du học <div class="fa fa-angle-double-right"></div><span></span></a></div><div class="nav-next"><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/13/tp-hcm-khong-ban-phap-hoa-dem-giao-thua-tet-nham-dan-hanh-trang-du-hoc/" rel="next"><div class="fa fa-angle-double-left"></div><span></span> TP.HCM không bắn pháp hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Dần – Hành trang du học</a></div></div> </nav> </article> </div> <div class="media mg-info-author-block"> <a class="mg-author-pic" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=150&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/0454954d754559fca4e0d788e3b25bd3?s=300&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-150 photo' height='150' width='150' loading='lazy'/></a> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading">By <a href ="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/">admin</a></h4> <p></p> </div> </div> <div class="mg-featured-slider p-3 mb-4"> <!--Start mg-realated-slider --> <div class="mg-sec-title"> <!-- mg-sec-title --> <h4>Related Post</h4> </div> <!-- // mg-sec-title --> <div class="row"> <!-- featured_post --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/ha-noi-khong-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa – Hành trang du học"> Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th1 19, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/tp-hcm-cac-ca-nhan-nhom-thien-nguyen-dong-gop-620-ti-dong-trong-dai-dich-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: TP.HCM: Các cá nhân, nhóm thiện nguyện đóng góp 620 tỉ đồng trong đại dịch – Hành trang du học"> TP.HCM: Các cá nhân, nhóm thiện nguyện đóng góp 620 tỉ đồng trong đại dịch – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th1 19, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> <!-- blog --> <div class="col-md-4"> <div class="mg-blog-post-3 minh back-img" > <div class="mg-blog-inner"> <div class="mg-blog-category"> <a class="newsup-categories category-color-1" href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/category/tin-nong/" alt="View all posts in Tin nóng"> Tin nóng </a> </div> <h4 class="title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/nguoi-dan-dbscl-co-the-di-lam-tai-tp-hcm-nhanh-nhat-bang-duong-cao-toc-hanh-trang-du-hoc/" title="Permalink to: Người dân ĐBSCL có thể đi làm tại TP.HCM nhanh nhất bằng đường cao tốc – Hành trang du học"> Người dân ĐBSCL có thể đi làm tại TP.HCM nhanh nhất bằng đường cao tốc – Hành trang du học</a> </h4> <div class="mg-blog-meta"> <span class="mg-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i> Th1 19, 2022</span> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/author/admin/"> <i class="fa fa-user-circle-o"></i> admin</a> </div> </div> </div> </div> <!-- blog --> </div> </div> <!--End mg-realated-slider --> </div> <!--sidebar--> <!--col-md-3--> <aside class="col-md-3"> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <div id="sidebar-right" class="mg-sidebar"> <div id="block-3" class="mg-widget widget_block"><div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Bài viết mới</h2><ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/ha-noi-khong-ban-phao-hoa-dem-giao-thua-hanh-trang-du-hoc/">Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/minh-beo-duoc-trao-huy-chuong-bac-chon-cam-hoa-con-nguoi-hay-day-ho-vao-buoc-duong-cung/">Minh Béo được trao huy chương bạc: Chọn cảm hóa con người hay đẩy họ vào bước đường cùng?</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/tp-hcm-cac-ca-nhan-nhom-thien-nguyen-dong-gop-620-ti-dong-trong-dai-dich-hanh-trang-du-hoc/">TP.HCM: Các cá nhân, nhóm thiện nguyện đóng góp 620 tỉ đồng trong đại dịch – Hành trang du học</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/can-canh-hau-qua-tham-hoa-kep-o-tonga/">Cận cảnh hậu quả thảm họa kép ở Tonga</a></li> <li><a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/2022/01/19/nguoi-dan-dbscl-co-the-di-lam-tai-tp-hcm-nhanh-nhat-bang-duong-cao-toc-hanh-trang-du-hoc/">Người dân ĐBSCL có thể đi làm tại TP.HCM nhanh nhất bằng đường cao tốc – Hành trang du học</a></li> </ul></div></div></div> </div> </aside><!-- #secondary --> </aside> <!--/col-md-3--> <!--/sidebar--> </div> </div> </main> <!--==================== FOOTER AREA ====================--> <footer> <div class="overlay" style="background-color: ;"> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-widget-area"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div id="custom_html-2" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khoa</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://fme.haui.edu.vn/">Khoa Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://fct.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Hoá</a> </li> <li> <a href="https://fgd.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ may & TKTT</a> </li> <li> <a href="https://fat.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ Ô tô</a> </li> <li> <a href="https://fit.haui.edu.vn/">Khoa Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://ee.haui.edu.vn/">Khoa Điện</a> </li> <li> <a href="https://fee.haui.edu.vn/">Khoa Điện tử</a> </li> <li> <a href="https://faa.haui.edu.vn/">Khoa Kế toán - Kiểm toán</a> </li> <li> <a href="https://ffs.haui.edu.vn/">Khoa Khoa học cơ bản</a> </li> <li> <a href="https://lps.haui.edu.vn/">Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://ffl.haui.edu.vn/">Khoa Ngoại ngữ</a> </li> <li> <a href="https://fbm.haui.edu.vn/">Khoa Quản lý kinh doanh</a> </li> <li> <a href="https://ft.haui.edu.vn/">Khoa Du lịch</a> </li> <li> <a href="https://cps.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo Sau đại học</a> </li> <li> <a href="https://pes.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao</a> </li> <li> <a href="https://cic.haui.edu.vn/">Trung tâm Hợp tác Quốc tế</a> </li> <li> <a href="https://dtc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ ô tô và Đào tạo lái xe</a> </li> <li> <a href="https://hfc.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo kỹ thuật HaUI-Foxconn</a> </li> <li> <a href="https://itc.haui.edu.vn/">Trung tâm Công nghệ thông tin</a> </li> <li> <a href="https://mec.haui.edu.vn/">Trung tâm Cơ khí</a> </li> <li> <a href="https://vjc.haui.edu.vn/">Trung tâm Việt Nhật</a> </li> <li> <a href="https://cce.haui.edu.vn/">Trung tâm Đào tạo thường xuyên</a> </li> <li> <a href="https://nds.haui.edu.vn/">Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh</a> </li> <li> <a href="https://cpr.haui.edu.vn/">Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng</a> </li> <li> <a href="https://qhdn.haui.edu.vn/">Trung tâm hợp tác doanh nghiệp</a> </li> <li> <a href="https://ktx.haui.edu.vn/">Trung tâm Quản lý Ký túc xá</a> </li> <li> <a href="https://haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-dam-bao-chat-luong">Trung tâm Đảm bảo chất lượng</a> </li> <li> <a href="https://lic.haui.edu.vn/">Trung tâm Thông tin Thư viện</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/trung-tam-khao-thi">Trung tâm khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://hit.haui.edu.vn/">Viện nghiên cứu HaUI</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-3" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Phòng</h6><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-to-chuc-hanh-chinh">Phòng Tổ chức hành chính</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-dao-tao">Phòng Đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://dsa.haui.edu.vn/">Phòng Công tác sinh viên</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/">Phòng Khoa học công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-tai-chinh-ke-toan">Phòng Tài chính kế toán</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-quan-tri">Phòng Quản trị</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/phong-thanh-tra-giao-duc">Phòng Thanh tra Giáo dục</a> </li> </ul></div></div><div id="custom_html-4" class="widget_text col-md-4 col-sm-6 rotateInDownLeft animated mg-widget widget_custom_html"><h6>Khác</h6><div class="textwidget custom-html-widget"> <ul> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/m/sitemap/module">Sitemap</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/html/lien-he">Liên hệ</a> </li> <li> <a href="https://dlib.haui.edu.vn/">Thư viện số</a> </li> <li> <a href="https://tuyensinh.haui.edu.vn/">Tuyển sinh</a> </li> <li> <a href="https://egov.haui.edu.vn/">Hệ thống quản lý hành chính điện tử</a> </li> <li> <a href="https://tms.haui.edu.vn/">Hệ thống TMS</a> </li> <li> <a href="https://lms.haui.edu.vn/">Hệ thống LMS</a> </li> <li> <a href="https://dttc.haui.edu.vn/vn">Trang Đào tạo tín chỉ</a> </li> <li> <a href="https://vbcc.haui.edu.vn/">Văn bằng chứng chỉ</a> </li> <li> <a href="https://nhaphoc.haui.edu.vn/">Nhập học</a> </li> <li> <a href="https://tac.haui.edu.vn/vn">Trung tâm Khảo thí</a> </li> <li> <a href="https://tv.haui.edu.vn/vn">Kênh truyền hình</a> </li> <li> <a href="https://qldt.haui.edu.vn/">Hoạt động đào tạo</a> </li> <li> <a href="https://www.haui.edu.vn/vn/vbpl">Văn bản pháp luật</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/de-tai-sinh-vien-nckh">Đề tài Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/tap-san-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc">Tập san sinh viên nghiên cứu khoa học</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/robocon-va-techshow">Robocon và Robocon Techshow</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/olympic">Olympic</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/goc-sang-tao-sinh-vien">Góc sáng tạo SV</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/giai-thuong">Giải thưởng Sinh viên NCKH</a> </li> <li> <a href="https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/khai-niem-shtt">Sở hữu trí tuệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn">Tạp chí Khoa học Công nghệ</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/cac-so-da-xuat-ban">Tạp chí đã xuất bản</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/gioi-thieu-ve-tap-chi">Giới thiệu</a> </li> <li> <a href="https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/html/the-le-viet-va-gui-bai">Thể lệ viết và gửi bài</a> </li> </ul> </div></div> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> <!--Start mg-footer-widget-area--> <div class="mg-footer-bottom-area"> <div class="container-fluid"> <div class="divide-line"></div> <div class="row align-items-center"> <!--col-md-4--> <div class="col-md-6"> <div class="site-branding-text"> <h1 class="site-title"> <a href="http://hanhtrangduhoc.edu.vn/" rel="home">Hành trang du học</a></h1> <p class="site-description"></p> </div> </div> <div class="col-md-6 text-right text-xs"> <ul class="mg-social"> <a target="_blank" href=""> <a target="_blank" href=""> </ul> </div> <!--/col-md-4--> </div> <!--/row--> </div> <!--/container--> </div> <!--End mg-footer-widget-area--> </div> </div> </div> </div> <!--/overlay--> </footer> <!--/footer--> </div> <!--/wrapper--> <!--Scroll To Top--> <a href="#" class="ta_upscr bounceInup animated"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <!--/Scroll To Top--> <!-- /Scroll To Top --> <script> jQuery('a,input').bind('focus', function() { if(!jQuery(this).closest(".menu-item").length && ( jQuery(window).width() <= 992) ) { jQuery('.navbar-collapse').removeClass('show'); }}) </script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://hanhtrangduhoc.edu.vn/wp-content/themes/newsup/js/custom.js?ver=5.8' id='newsup-custom-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>