Số người cách ly tập trung từ ngày 27-4-2021 đến nay và đã hoàn thành là 23.609 người, hiện tỉnh tạm thời ngưng tổ chức cách ly tập trung. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 639 người cách ly tại nhà và 2.789 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn-Phan Rang tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Tổng số vắc xin nhận đến nay là 1.057.180 liều, đã tiêm 1.053.938 liều. Số người đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 438.743 người, đạt 104,5%, 406.151 người tiêm mũi 2 và 115.890 người tiêm mũi 3. Tỷ lệ tiêm tại các địa phương: Thuận Nam 106,8%, Phan Rang-Tháp Chàm 105,7%, Bác Ái 119,1%, Ninh Hải 104,3%, Thuận Bắc 103,6%, Ninh Sơn 101,1%, Ninh Phước 101,3%. Số người từ 50 trở lên đã tiêm mũi 1 là 135.546 người đạt 102%, 128.639 người tiêm mũi 2 và 34.563 người tiêm mũi 3. Số người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 41.860 đạt 103,7%, 38.358 người tiêm mũi 2 và 3.964 người tiêm mũi 3. Số người từ 12-17 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 58.124 đạt 97,9% và 48.868 người tiêm mũi 2.

Hiện cơ quan y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi khi có chủ trương của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Tiếp tục tiêm vét mũi 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, chú ý đến người trên 50 tuổi; tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi mũi 1 và mũi 2 khi đủ thời gian.

By admin