Thanh niên mang theo khăn khô để lau con cá và bao nilon cho ráo nước rồi mới để ông chủ bỏ lên cân.

By admin