Năm 2021, với tinh thần chủ động, quyết liệt Tổng cục DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ, cơ quan dân số cơ sở, cộng tác viên dân số đã nỗ lực vượt khó, thực hiện nhiệm vụ được giao. Riêng tỉnh ta nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng các tổ chức xã hội, công tác DS-KHHGĐ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm có trên 39.800 người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 34%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 54%; tăng thêm 20% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. Công tác truyền thông tại cơ sở được đẩy mạnh, các mô hình, đề án được duy trì…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân số 2021. Ảnh: M.Dung

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, toàn ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai các chương trình, đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ; mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; truyền thông dân số… Phấn đấu cuối năm 2022, cả nước có 5.199.440 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 15% trẻ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; 55% trẻ sơ sinh được sàng lọc, tầm soát; 60% bà mẹ mang thai được tầm soát…

By admin