Chiều 12/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, vừa ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế tại tỉnh.

Cụ thể, ông Minh giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thanh tra năm 2022.

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư….và các cấp ngành liên quan, phải tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định về đấu thầu và mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế.

Giao Giám đốc Sở Y tế thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của TƯ để kịp thời tham mưu cho tỉnh xem xét, chỉ đạo phù hợp; rà soát kế hoạch mua sắm đủ số lượng, đúng chủng loại, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch phải đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu và mua sắm.

Quảng Ngãi thanh tra việc mua sắm vật tư y tế chống dịch
Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra việc mua sắm vật tư y tế chống dịch (Ảnh: Hồ Giáp)

Trước đó, ngày 11/11/2021, ông Đặng Văn Minh đã ký văn bản phê bình Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Mến về việc chậm trễ trình UBND tỉnh phê duyệt mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Chủ tịch Quảng Ngãi nhấn mạnh, Sở Y tế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để thiếu vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý, đơn giá, hình thức lựa chọn nhà thầu và các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh phải đúng quy định.

Đến 8/12/2021, ông Minh tiếp tục phê bình Giám đốc Sở Y tế và Sở Tài chính về việc chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ, kiểm tra, rà soát hồ sơ chế độ chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế trong năm 2021.

Cuối tháng 12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định bố trí kinh phí để mua sắm vật tư, hoá chất; chi trả tiền hỗ trợ, chế độ cho lực lượng tham gia chống dịch của địa phương với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng. Trong số này kinh phí mua vật tư y tế, hoá chất…phục vụ chống dịch gần 34,8 tỷ đồng.

Công Sáng

TP.HCM thanh tra ba đơn vị mua kit test của Việt Á

TP.HCM thanh tra ba đơn vị mua kit test của Việt Á

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng đang thanh tra việc mua kit test của Công ty Việt Á tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Thủ Đức và Bệnh viện Bình Tân.

By admin