Để đưa ngành xuất bản phát triển thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại thì trước hết phải đầu tư hạ tầng, nhân sự kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin, đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển.

Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo… 

Đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển

Đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác chủ quản xuất bản trong năm 2021; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong hoạt động xuất bản và công tác chủ quản; nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022 và trong giai đoạn tới.

Đánh giá chung về công tác xuất bản, ông Trần Thanh Lâm cho biết, năm qua các nhà xuất bản đã đa dạng hóa đề tài, nội dung, hình thức, mẫu mã, tập trung xuất bản được nhiều bộ sách, đầu sách giá trị về lý luận, về đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái, thù địch; sách tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…. phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, ngành, địa phương trong năm có nhiều sự kiện lớn.

Các nhà xuất bản đẩy mạnh xuất bản các mảng sách quan trọng như: sách văn hóa, văn học, lịch sử, các công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ, kỹ năng sống, sách cung cấp hệ thống kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vượt khó thì theo ông Trần Thanh Lâm, một số nơi, cơ quan chủ quản còn khoán trắng, để nhà xuất bản tự hoạt động. Hiện tượng “dễ dãi” của một số nhà xuất bản cho ra đời những đầu sách “vô bổ”, thiếu giá trị tiếp tục diễn ra. Năng lực của ngành nhìn chung còn nhiều hạn chế dẫn đến việc nhiều nhà xuất bản chưa thực sự thích ứng với cơ chế thị trường, chạy theo lợi nhuận đơn thuần, tiếp tục phụ thuộc vào đối tác liên kết, buông lỏng quản lý liên kết, để cho các đối tác liên kết thao túng nội dung ấn phẩm, tạo ra những hệ lụy, ảnh hưởng chức năng định hướng, giáo dục, trang bị tri thức của xuất bản; nhiều ấn phẩm có chất lượng nội dung văn hóa thấp, nhận thức lệch lạc…

Đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển
Quang cảnh Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2021.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, năm 2021 các nhà xuất bản đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác, tổ chức bản thảo, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có giá trị. Do tác động của đại dịch Covid-19, các chỉ số về sản lượng, doanh thu của hoạt động xuất bản đều giảm, tuy nhiên mức giảm thấp so với nhiều lĩnh vực truyền thông và dịch vụ văn hoá khác.

Đặc biệt, các nhà xuất bản đã rất nhanh nhạy, thích ứng tốt để biến khó khăn thành cơ hội, đưa ra những phương án đối phó kịp thời với tình hình dịch Covid-19, kích hoạt và thúc đẩy mạnh việc bán sách qua ứng dụng công nghệ để phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu về sách, đọc sách của nhiều đối tượng bạn đọc… Một số cơ quan chủ quản đã có sự hỗ trợ, đầu tư cho nhà xuất bản trong việc phát triển xuất bản điện tử. Đến nay số lượng nhà xuất bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử lên thành 11 nhà xuất bản.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, cùng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của ngành xuất bản đến năm 2025, để đưa ngành xuất bản phát triển thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại thì trước hết phải đầu tư hạ tầng, nhân sự kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin, đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển.

Đưa xuất bản điện tử thành mũi nhọn phát triển
Xuất bản điện tử đang là xu thế. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương nỗ lực của ngành xuất bản đã vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cơ quan chủ quản đối với hoạt động xuất bản; quán triệt tinh thần chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan chủ quản đối với sự phát triển của các nhà xuất bản. Ông yêu cầu các cơ quan chủ quản cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực, chủ động, sớm tiến hành việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Luật Quản lý nhà nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động xuất bản, nhất là đội ngũ biên tập viên các nhà xuất bản; tiếp tục quan tâm, đầu tư các nhà xuất bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà xuất bản theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

Tình Lê 

Chuyển đổi số nhìn từ hội sách lớn nhất thế giới

Chuyển đổi số nhìn từ hội sách lớn nhất thế giới

Sách nói – Audiobook và Podcast không chỉ là xu hướng mà đang trở nên không thể thiếu trong ngành công nghiệp xuất bản. Dịch bệnh khiến các hiệu sách đóng cửa nhưng hoạt động sách trực tuyến lại diễn ra vô cùng sôi nổi.

By admin