Khi ông bố đi tắt đèn các phòng thì con trai giả ma chạy từ phòng này sang phòng khác khiến người bố khiếp vía.

By admin