Bé vừa đóng cổng, chưa kịp trèo lên xe thì mẹ đã rồ ga đi mất.

By admin