Thứ ba, 11/1/2022, 20:30 (GMT+7)

Anh chàng không tránh khỏi cảm giác buồn lòng khi phần ăn của mình chỉ bằng 1/4 của chó cưng.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Lời mẹ dặn ấm lòng của mẹ đến con trai.

Lời mẹ dặn ‘ấm lòng’ của mẹ đến con trai.

Phần ăn cũng nhiều...

Phần ăn cũng ‘nhiều’…

... nhưng có gì đó không đúng.

… nhưng có gì đó không đúng.

Phần ăn của chó cưng chỉ có 1 viên mọc nhưng lại to gấp 4 lần của cậu chủ.

Phần ăn của chó cưng chỉ có 1 viên mọc nhưng lại to gấp 4 lần của cậu chủ.

Xuka (st)

By admin