(Dân trí) – Với sự hào phóng và tấm lòng nhân ái, có những tỷ phú trên thế giới sẵn sàng dốc gần như toàn bộ tài sản, chấp nhận ở nhà thuê, sống một cuộc đời giản dị để giúp đỡ người khác.

By admin