(Dân trí) – Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn ông Marc Evans Knapper làm Đại sứ tại Việt Nam, 8 tháng sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử.

By admin