(Dân trí) – Trung Quốc đang dần thay đổi cách đầu tư vào Trung Á từ chiến lược sáng kiến Vành đai – Con đường sang phát triển thương mại toàn cầu.

By admin