(Dân trí) – Nguy cơ gây tái nhiễm Covid-19 của Omicron cao gấp 5 lần Delta và không có dấu hiệu cho thấy nó ít nghiêm trọng hơn so với chủng trước của SARS-CoV-2, một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho biết.

By admin