Camera ghi cảnh một người đàn ông có biểu hiện say rượu đòi tỉ thí với một người phụ nữ ở giữa phố và cái kết đắng.

By admin