(Dân trí) – Nga ngày 17/12 đã công bố bản dự thảo gồm 8 điểm an ninh, trong đó có yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên của Ukraine, nhằm giảm leo thang căng thẳng với phương Tây.

By admin