Tốc độ, độ lặn sâu và các biện pháp đối phó khác đều có thể giúp tàu ngầm thoát ra ngoài, nhưng không bị phát hiện ngay từ đầu là cách tốt nhất để “kình ngư” có thể sống sót.

By admin