* Kết thúc năm 2021, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp ước đạt 12.363 tỷ đồng, tăng 6,02% so với cùng kỳ, trong đó nông- lâm nghiệp đạt 5.327 tỷ đồng, tăng 11,2%, thủy sản đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 2,4%. Tổng diện tích gieo trồng trên toàn tỉnh đạt 81.351,1 ha, tăng 18,6% so cùng kỳ. Lúa đạt 275,5 nghìn tấn tăng 37,1%, năng suất 62,4 tạ/ha, tăng 1%; bắp đạt 51,9 nghìn tấn, tăng 7,8%, năng suất 45,4 tạ/ha giảm 4,1%; nho đạt 26 nghìn tấn, giảm 3,6%, năng suất đạt 241,6 tạ/ha, tăng 1,3%; táo đạt 36,7 nghìn tấn, giảm 0,1%, năng suất đạt 392,8 tạ/ha, tăng 0,7% so cùng kỳ.

.

Nông dân huyện Ninh Phước thu hoạch lúa đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tôm giống và rau an toàn An Hải; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững vượt 1,2% kế hoạch và nhân rộng 1 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích /60 ha. Giá trị sản xuất đạt 132 triệu đồng/ha đất canh tác.. Tiếp tục cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phát triển trang trại tập trung có hiệu quả cao, quy mô đàn gia súc được duy trì. Đã phát triển 54 trang trại chăn nuôi heo, tăng 15 trang trại so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia súc đạt 26.628 tấn, vượt 0,5% kế hoạch; sản lượng thịt gia cầm 6.786 tấn, vượt 13,1% kế hoạch. Đến nay tổng đàn gia súc trên toàn tỉnh ước đạt 459.747 con, vượt 9,7% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

* Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn, trong công tác xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối năm 2021, toàn huyện ước đạt 121 tiêu chí, trung bình đạt 17,3 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí so với năm trước. Qua rà soát sơ bộ, tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 7/9 tiêu chí. Cụ thể: Xã Quảng Sơn đạt 17 tiêu chí; xã Hòa Sơn đạt 17 tiêu chí; xã Mỹ Sơn đạt 19 tiêu chí; xã Ma Nới đạt 11 tiêu chí; xã Lương Sơn đạt 19 tiêu chí; xã Lâm Sơn đạt 19 tiêu chí và xã Nhơn Sơn đạt 19 tiêu chí. Về xây dựng nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn đạt 4/5 tiêu chí với 23/24 chỉ tiêu; thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn đạt 3/5 tiêu chí, với 21/24 chỉ tiêu và thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn đạt 5/5 tiêu chí, với 24/24 chỉ tiêu về thôn nông thôn mới và đạt 3/5 tiêu chí, với 26/29 chỉ tiêu Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

* Trong năm 2021, ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo vận hành lưới điện an toàn xuyên suốt, Công ty Điện lực Ninh Thuận còn tổ chức nhiều họat động từ thiện xã hội và luôn đồng hành với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đã vận động cán bộ, công nhân kỹ thuật đơn vị ủng hộ quỹ “Tương trợ xã hội” số tiền hơn 210 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 136 triệu đồng và ủng hộ “Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19” qua hình thức tin nhắn với số tiền 41 triệu đồng. Thăm hỏi 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Vinh (Ninh Phước) số tiền 50 triệu đồng; thăm hỏi 33 gia đình nghèo tại phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) 9,9 triệu đồng; thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 5,5 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào Raglai xã Phước Bình (Bác Ái) và gia đình chính sách ở xã Phước Minh (Thuận Nam) số tiền 12,5 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tiền 1 triệu đồng/tháng từ quỹ phúc lợi của đơn vị.

By admin