Dù đã ra sức tránh hai con dê nhưng nam sinh đi xe đạp vẫn đâm vào và ngã nhào trong tiếng cười của hai bạn nữ.

By admin