(Dân trí) – Kể từ khi trở thành căn cứ quân sự tối mật của Mỹ hơn 60 năm trước, “Vùng 51” đã trở thành tâm điểm của loạt thuyết âm mưu, như người ngoài hành tinh hay vật thể lạ chưa xác định (UFO).

By admin