(Dân trí) – Chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin rằng, thế giới có đủ công cụ để chấm dứt đại dịch Covid-19 vào năm 2022, hay ít nhất là khiến đại dịch này không còn là mối đe dọa.

By admin