Mỹ tài trợ hơn 1 triệu USD để nâng chất dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hàng không có vai trò rất quan trọng trong hoạt động khai thác bay – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Thỏa thuận tài trợ này được thực hiện giữa Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ (USTDA) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) – bên nhận tài trợ.

Theo đó, Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ đồng ý cấp cho VATM hơn 1,06 triệu USD để thực hiện hỗ trợ kĩ thuật cho dự án thí điểm về nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam.

Dự án thí điểm nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam có tổng vốn hơn 1,35 triệu USD, tương đương hơn 31 tỉ đồng. Trong đó vốn tài trợ của Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ hơn 1,06 triệu USD và 294.000 USD chi phí hỗ trợ từ nhà thầu – công ty I.M System Group, Inc (Mỹ).

Nội dung chính của dự án là thiết lập hệ thống mô hình số trị, sử dụng phiên bản dùng thử eIAWS® với số liệu đầu vào là số liệu mô hình toàn cầu kết hợp dữ liệu quan trắc khí tượng, thời tiết tại địa phương sẵn có của Việt Nam để đồng hóa dữ liệu. Qua đó nhằm cải thiện độ chính xác các sản phẩm dự báo đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Dự án dự kiến được thực hiện trong 21 tháng kể từ ngày ký hợp đồng giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ nhưng không được kết thúc muộn hơn ngày 31-12-2023.

Dịch vụ khí tượng hàng không là một trong năm dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cung cấp. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay.

Tuy nhiên, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, việc dự báo thời tiết hàng không hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp SYNOP truyền thống nên chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết dù đã được cải thiện nhưng chưa có tính đột phá.

Với việc tiếp nhận dự án thí điểm về nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam, dự báo viên khí tượng và người quản lý không lưu có cơ hội được tiếp cận với công nghệ dự báo tiên tiến, các sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp với nhu cầu khai thác.

By admin