(Dân trí) – Liên Hợp Quốc công bố một bản báo cáo trong đó nói rằng lực lượng Taliban đã chặt đầu hoặc treo cổ nhiều tù nhân, và trưng thi thể của họ ở nơi công cộng.

By admin