Ngày 16/12, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và phóng viên, biên tập viên tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Dự hội nghị tập huấn có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Ngoại giao, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và phóng viên, biên tập viên tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Buổi sáng, các báo cáo viên là công chức, viên chức làm công tác văn hóa – thông tin và phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương hoạt động tại miền Trung và Tây Nguyên được tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam…

Bộ TT&TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia
Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) trình bày báo cáo tại buổi tập huấn.

Buổi chiều, hội nghị đã thông tin tình hình biên giới, lãnh thổ từ đầu năm 2021 đến nay và chủ trương của Đảng, Nhà nước khi giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; hoạt động thực thi pháp luật ở khu vực biên giới của lực lượng biên phòng; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm các vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên, việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng Phạm Văn Hùng cho biết, hiện nay khu vực biên giới nước ta gồm 1.084 xã, phường, thị trấn thuộc 233 quận, huyện, thị xã của 44 tỉnh, TP. Với gần 2,4 triệu hộ/9,5 triệu nhân khẩu; 51 thành phần dân tộc sinh sống và 6 tôn giáo lớn (Đạo Phật, Đạo Công giáo, Tin Lành, Đạo Hồi, Phật giáo Hòa Hảo, Đạo Cao Đài).

Bộ TT&TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng Phạm Văn Hùng trình bày báo cáo tại buổi tập huấn.

Vẫn theo ông Hùng, biên giới quốc gia trên đất liền nước ta dài khoảng 5.032,025 km. Trong đó, biên giới Việt Nam – Trung Quốc dài 1.449,566 km (có 383,914 km biên giới trên sông suối); biên giới Việt Nam – Lào dài 2.337,459 km (có 289,25 km biên giới trên sông suối); biên giới Việt Nam – Campuchia dài khoảng 1.245 km (có 501 km biên giới trên sông suối).

N.Hiền

By admin