(Dân trí) – Tàu hộ vệ Bayern đã tới Biển Đông trong hành trình tới Singapore, đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến của Đức đi qua khu vực này trong gần 20 năm.

By admin