Thực hiện giám sát, kiểm soát cách ly y tế, trong ngày có 18 người cách ly tập trung, nâng tổng số người lên 203 người đang cách ly tập trung, trong đó: Trung đoàn 896 thuộc BCH Quân sự tỉnh 23 người và 180 người tại các huyện, thành phố. Tất cả công dân đang cách ly sức khoẻ bình thường. Ngoài ra, có 6.016 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 2.734 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tổng số vắc xin phòng COVID-19 nhận trong 12 đợt là 933.580 liều, đến ngày 14-14, cơ quan Y tế đã tiêm được 855.032 mũi, trong đó mũi 1 cho 481.132 người và mũi 2 cho 373.900 người.

Trung tâm y tế Phan Rang-Tháp Chàm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Ngày 15-12, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6809/UBND-VXNV thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người, như sau: Số lượng người tham gia thực hiện theo Khoản 2 Mục 4, Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11-12-2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo phụ lục đính kèm. Trong đó tổ chức khai báo y tế để sàng lọc, xét nghiệm cho những người từ vùng dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 và những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao trong danh mục kèm theo Công văn số 6484/UBND-VXNV của UBND tỉnh về việc hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Đối với các sự kiện quan trọng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh có ý kiến đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị do cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị do cơ quan, đơn vị cấp huyện hoặc UBND cấp xã tổ chức) thì chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 được sử dụng từ nguồn phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

By admin