TTO – Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Đổi mới sáng tạo để tái cơ cấu nền kinh tế; TP.HCM được rút ngắn cách ly F0 còn 7 ngày; Ngân hàng Thế giới: sản xuất của VN phục hồi mạnh; Người Trung Quốc băn khoăn ‘Tết này về hay ở’?…

QUANG NAM – TRINH TRÀ – QUỐC HUY – DIỄM HƯỜNG

By admin