(Dân trí) – Kể cả khi biến chủng Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ như dữ liệu ban đầu, thế giới vẫn có các lý do để lo ngại về biến chủng này.

By admin