(Dân trí) – Cuộc thi hoa hậu thế giới 2021 đã trao cho 5 người đẹp với những dự án nhân đạo ý nghĩa cơ hội vào thẳng Top 30 chung cuộc.

By admin