(Dân trí) – Hoạt động diễn tập sự cố trên các tuyến đường sắt đô thị là cần thiết để đảm bảo phản ứng nhanh chóng khi có tình huống bất thường xảy ra và các nước có những quy định khác nhau về việc này.

By admin