Chiều 14/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định phong hàm đại sứ cho 26 cán bộ là lãnh đạo, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài, lãnh đạo các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Sau lễ trao quyết định, Chủ tịch nước đã có cuộc tiếp các đại biểu tham dự hội nghị ngoại giao 31. Dự buổi tiếp có 74 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện đã về nước và 28 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng 26 cán bộ ngoại giao được phong hàm đại sứ lần này, đây là chức danh ngoại giao cao quý nhất, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các cá nhân trong công tác đối ngoại.

Nhấn mạnh đến những chỉ đạo mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm qua, công tác đối ngoại luôn là điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước, trong đó, Bộ Ngoại giao đã góp phần quan trọng.

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm cho 26 đại sứ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao quyết định. 

Đội ngũ cán bộ ngoại giao, đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam đã từng bước trưởng thành, có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao vì đất nước, có trình độ chuyên môn tốt, chuyên nghiệp…

Phân tích bối cảnh khu vực và quốc tế trên thế giới, Chủ tịch nước cho rằng trong quan hệ quốc tế ngày nay, cần đề cao nguyên tắc lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm cơ sở để xử lý các vấn đề đối ngoại. Cùng với đó là thực hiện ngoại giao tâm công, “từ trái tim đến trái tim” thể hiện một cách chân tình, tự tin vào đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của ta.

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm cho 26 đại sứ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước đề nghị cần tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo theo hướng chủ động, mạnh dạn hơn, nhất là trong bối cảnh các nước thay đổi chiến lược thích ứng với Covid-19, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, tập hợp liên minh, phục hồi kinh tế… 

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của ngành ngoại giao là giữ vững môi trường hoà bình để có điều kiện phát triển đất nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược nước lớn gay gắt, tập hợp liên minh, chủ nghĩa dân tộc gia tăng, ngành ngoại giao cần phát huy vai trò “tai mắt,” “ăng ten,” chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo.

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm cho 26 đại sứ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được phong hàm.

Bên cạnh đó, cần phát huy tốt nội lực để gắn kết hiệu quả với hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế, nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng thêm nguồn lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững; thúc đẩy quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, hợp tác cùng có lợi, đan xen lợi ích.

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần gắn với các địa phương, doanh nghiệp, quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ, truyền thông tốt hình ảnh đất nước, các giá trị văn hoá, tiềm năng phát triển. Cần tiếp tục triển khai hiệu quả ngoại giao vắc xin, thúc đẩy, tạo thuận lợi đi lại an toàn trong thích ứng linh hoạt, phục hồi kinh tế.

Mặt khác, nâng tầm đối ngoại đa phương, kết hợp chặt chẽ với song phương để phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia dân tộc. Ngành ngoại giao cần đề xuất, tham mưu với Đảng và nhà nước về kế hoạch đăng cai các hội nghị đa phương quốc tế trong 10 năm tới.

Đặc biệt, cần triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện trách nhiệm của Đảng và nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước mong muốn ngành ngoại giao phải toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại hơn theo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, có tinh thần đổi mới sáng tạo và tầm nhìn chiến lược.

Trần Thường – Ảnh: Nguyên Trí

Tổng Bí thư: Đối ngoại Việt Nam 'gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển'

Tổng Bí thư: Đối ngoại Việt Nam ‘gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển’

Phát biểu tại hội nghị Đối ngoại toàn quốc sáng 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đây là một hội nghị “mang tính lịch sử”.

By admin